હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું….

ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી એ લખેલી સુંદર કવિતા…… ખુબ સરસ છે.

આમાં મેં થોડા સુધારા કર્યા છે, ક્ષમાપ્રાર્થનાની વિનંતી

પ્રારબ્ધને અહિયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.
હું તેજ ઉછીનું લઉં નહિ, હું જાતે બળતું ફાનસ છું.

આગિયાઓ નો મોહતાજ નથી, મને મારું અજવાળું પુરતું છે.
અંધારાના વમળને કાપે, કૃષ્ણ તેજ તો સ્ફૂરતું છે.
ધુમ્મસ ભલેને ગાઢ વળે, હું ખુલ્લો અને પ્રકાશિત છું.
રસ્તાથી આહિયા ડરે છે કોણ? હું તો પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.

કુંડળીને વળગવું ગમે નહિ, ને ગ્રહો કને શિર નમે નહિ
કાયરોની શતરજ પર જીવ, સોગઠાબાજી રમે નહિ.
હું પોતે મારો વંશજ છું, હું પોતે મારો વારસ છું
મૃત્યુથી અહિયાં ડગે છે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.