રાખી બાંધત યશોદા મૈયા – રક્ષાબંધન

રાખી બાંધત યશોદા મૈયા | બહુ શ્રુંગાર સજે આભુષણ ગીરીધર ભૈયા ||

રત્નખચિત રાખી બાંધી કર પુનપુન લેત બલૈયા ||

સકલ ભોગ આગે ધર રાખે તન કજુ લેહુ કન્હૈયા||

યહ છબી દેખ મગ્ન નંદરાની નીરખ નીરખ સચુપૈયા ||

જીયો યશોદા પુત તિહારો પરમાનંદ બલજૈયા ||

રક્ષાબંધન આમતો ભાઈ બહેન નો ઉત્સવ છે. પરંતુ આ દિવસે માતાઓ પણ પોતાના સંતાનને રક્ષા બાંધે છે જેના અનેક ઉદાહરણ છે. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે કુંતાએ અભિમન્યુને રાખડી બાંધેલી તે બધાને ખ્યાલ છે.

ભજનો ની એક લાક્ષણીકતા હોય છે. કોઈ પણ ભાષામાં લખેલ હોય જો મન દઈને સંભાળો કે વાચો તો ચોક્કસ પણે એક એક અક્ષર સમજી શકાય.

ઉપર લખેલું પદ પરમાનંદ દાસની રચના છે જે હવેલી સંગીત માં બહુ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતમાં જેમ દરેક નાના પ્રાંત માં અલગ ગુજરાતી બોલાય છે. કાઠીયાવાડના ગામડાઓની ગુજરાતી સમજવી અને બોલાવી એ અમદાવાદની ચાંપલી નવી પેઢી તો શું જુના જોગીઓનું પણ ગજું નહિ. ઉપરનું પદ એજ રીતે વ્રજની ગ્રામ્ય ભાષામાં લખાયેલું છે જે મૂળ હિન્દી કરતા ઘણું અલગ છે.

પણ જેમ આગળ કહ્યું એમ ભક્તિ ને ભાષાનું બંધન નથી. યશોદાએ કૃષ્ણને રાખડી બાંધી એ પ્રસંગનું સુંદર વર્ણન કદાચ આથી વધુ સરળ અને શૃંગારિક શૈલીમાં ના થઇ શકે.